EU štítky pro nové značení pneumatik od listopadu 2012

EU představila nové štítky k značení pneumatik.

Z důvodu poskytování standardizovaných informací v oblasti spotřeby paliva, záběru na mokru a vnějšího hluku rozhodla Evropská Unie o uvedení povinného značení pro všechny nové pneumatiky. Od listopadu 2012 musí být všechny prodávané pneumatiky označeny tzv. EU štítky. Standardizované štítky budou konečného spotřebitele informovat o 3 výkonnostních parametrech pneumatik. Spotřebitel si může vybrat pneumatiky podle palivové účinnosti, přilnavosti na mokru a vnějšího hluku. Údaje musí být uvedeny na všech propagačních materiálech, cenících, na fakturách a v případě osobních pneu i na samotných pneumatikách. Pro nákladní, závodní, motocyklové a profesionální terénní pneumatiky tato povinnost neplatí. Štítky budou mít podobný vzhled i význam jako u energetických spotřebičů.

Jak číst štítky?

Spotřeba paliva

20 – 30% spotřeby paliva je díky valivému odporu pneumatiky. Valivý odpor je síla působící proti směru jízdy při pohybu pneumatiky. Snížení hodnoty valivého odporu výrazně přispívá k ekonomickému provozu vozidel na silnicích a tím i ke snižování emisí. Vysoká palivová účinnost znamená nízkou spotřebu paliva. Na štítku je efektivita spotřeby paliva vyjádřena ve stupních od A do G. Stupeň A znamená, že pneumatika nejvíce šetří palivo, stupeň G znamená nejnižší úsporu. Rozdíl mezi každým stupňem představuje snížení nebo zvýšení spotřeby paliva o 0,1 – 0,15l/100km u vozidla s průměrnou spotřebou 6,6l/100km.

Přilnavost na mokrém povrchu

Přilnavost na mokrém povrchu je jedna z nejdůležitějších vlastností pneumatik a z pohledu bezpečnosti jedna z nejkritičtějších, která souvisí se schopností pneumatiky rychle vozidlo zastavit na mokré vozovce. Pneumatiky s vysokou přilnavostí na mokru mají kratší brzdnou dráhu a zabraňují aquaplaningu, což výrazně zvyšuje bezpečnost. Na štítku je přilnavost na mokru vyjádřena ve stupních od A do G. Stupeň A znamená nejvyšší přilnavost na mokru a nejkratší brzdnou dráhu, stupeň G nejnižší přilnavost, což představuje nejdelší brzdnou dráhu. Rozdíl mezi každým stupňem přestavuje brzdnou dráhu od jedné do dvou délek vozidla (3 až 6 metrů) při brždění z rychlosti 80km/hod. Rozdíl mezi stupněmi A a G je více než 18 metrů.

Hluk

Vnější hluk vydávaný pneumatikou je uveden ve třech kategoriích a udává se v decibelech (dB). Na štítku je zobrazena hodnota v dB a tři vlny. Jedna černá vlna znamená nízkou hloučnost, dvě vlny průměrnou hlučnost a tři vlny znamenají vysokou hlučnost.

 

Zdroj: www.conti-online.com